Verantwoord ondernemen

Royal Smilde en MVO

Smilde Bakery, business unit van Royal Smilde, hecht grote waarde aan continuïteit. Dit is wat ons betreft nauw verbonden aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Inmiddels hebben wij onze MVO-pijlers bepaald. Door activiteiten te ontplooien en ambities te bepalen, gaan wij op een gestructureerde manier, stap voor stap, verbeteringen bewerkstelligen.

Continuïteit borgen we door een verantwoorde omgang met onze omgeving, vertaalt naar vier pijlers:

1. Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

2. Maatschappelijke betrokkenheid, waarbij we onze middelen en expertise inzetten bij lokale activiteiten.

3. Verminderen van voedselverspilling.

4. Verkleinen milieuvoetafdruk.